Triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên 'dự án X A N H'

Triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên 'dự án X A N H'

Triển lãm nghệ thuật với tên gọi 'dự án X A N H', với các sáng tác của 8 nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế nằm...
Số hóa nghệ thuật: Đòn bẩy 'xuất khẩu' văn hóa

Số hóa nghệ thuật: Đòn bẩy 'xuất khẩu' văn hóa

Lan tỏa văn hóa nghệ thuật đến cộng đồng

Lan tỏa văn hóa nghệ thuật đến cộng đồng

Không gian sáng tạo nghệ thuật: Cần một vị trí xứng đáng

Không gian sáng tạo nghệ thuật: Cần một vị trí xứng đáng

Thúc đẩy các không gian sáng tạo

Diễn viên múa Ballet Nguyễn Thu Huệ: Cô gái quê mùa biến thành thiên nga cất cánh

Diễn viên múa Ballet Nguyễn Thu Huệ: Cô gái quê mùa biến thành thiên nga cất cánh

Nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo

Nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo

Tìm lối đi cho không gian sáng tạo

Tìm lối đi cho không gian sáng tạo

Hợp tác công- tư thúc đẩy phát triển không gian văn hóa sáng tạo tại Hà Nội: Tháo gỡ lúng túng thế nào?

Hợp tác công- tư thúc đẩy phát triển không gian văn hóa sáng tạo tại Hà Nội: Tháo gỡ lúng túng thế nào?

Hà Nội: Hình thành 115 không gian văn hóa sáng tạo

Hà Nội: Hình thành 115 không gian văn hóa sáng tạo

Không gian sáng tạo: Khát vọng truyền cảm hứng cộng đồng

Không gian sáng tạo: Khát vọng truyền cảm hứng cộng đồng

Phát triển bền vững các không gian sáng tạo Việt Nam

Phát triển bền vững các không gian sáng tạo Việt Nam