Nâng cao chuỗi giá trị ngành Thủ công mỹ nghệ trước Hiệp định CPTPP

Nâng cao chuỗi giá trị ngành Thủ công mỹ nghệ trước Hiệp định CPTPP

Trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019 (Hanoi Gift Show 2019), chiều...
Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019

Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019

Hanoi Gift show 2019: Cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift show 2019: Cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Khai mạc Hanoi Gift Show 2019

Khai mạc Hanoi Gift Show 2019

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019

Hanoi Gift Show 2019: Cơ hội kết nối cho ngành Thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2019: Cơ hội kết nối cho ngành Thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2019 sẽ đón tiếp trên 10.000 khách giao dịch

Hanoi Gift Show 2019 sẽ đón tiếp trên 10.000 khách giao dịch

Hanoi Gift Show 2019 to feature craft-making performance

Hanoi Gift Show 2019 to feature craft-making performance

Hanoi Gift Show 2019: Doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ chờ tỏa sáng

Hanoi Gift Show 2019: Doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ chờ tỏa sáng

650 gian hàng tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

650 gian hàng tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội dự kiến đón 10.000 khách tham quan

Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội dự kiến đón 10.000 khách tham quan

Hội chợ Hanoi Gift Show 2019- Cơ hội vàng tiếp cận các nhà nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Tiếp tục quảng bá hàng thủ công qua Hanoi Gift Show 2019

Tiếp tục quảng bá hàng thủ công qua Hanoi Gift Show 2019