Nét mới tại Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ 2018

Nét mới tại Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ 2018

Hanoi Gift Show 2018 – quy tụ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu

Hanoi Gift Show 2018 – quy tụ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu

Hanoi Gift Show 2018 - Cơ hội kết nối hợp tác giữa các làng nghề

Hanoi Gift Show 2018 - Cơ hội kết nối hợp tác giữa các làng nghề

Hanoi Gift Show 2018: Đa dạng quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2018: Đa dạng quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2018: Thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ bền vững

Hanoi Gift Show 2018: Thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ bền vững

Hanoi Gift Show 2018: Đa dạng quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2018: Đa dạng quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2018: Đưa hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội vươn xa

Hanoi Gift Show 2018: Đưa hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội vươn xa

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018

Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Nhiều nhà nhập khẩu nước ngoài quan tâm đến thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Nhiều nhà nhập khẩu nước ngoài quan tâm đến thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Hơn 650 gian hàng tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Hơn 650 gian hàng tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

650 gian hàng, 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

650 gian hàng, 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Gần 250 doanh nghiệp tham gia hội chợ 'Hanoi Gift Show 2018'

Gần 250 doanh nghiệp tham gia hội chợ 'Hanoi Gift Show 2018'

Hanoi Gift Show 2018 sẽ diễn ra vào 17/10 tới

Hanoi Gift Show 2018 sẽ diễn ra vào 17/10 tới

Khoảng 250 doanh nghiệp tham gia Hanoi Gift Show 2018