Hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019

Hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019

Sắp diễn ra Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019

Sắp diễn ra Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019

Nhạc trưởng lừng danh Sir Simon Rattle tới Hà Nội biểu diễn

Nhạc trưởng lừng danh Sir Simon Rattle tới Hà Nội biểu diễn

Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic

Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic

Vietnam Airlines tiếp tục mang dàn giao hưởng Anh đến Việt Nam

Vietnam Airlines tiếp tục mang dàn giao hưởng Anh đến Việt Nam

Hòa nhạc Hanoi Concert lần thứ ba diễn ra ngày 5-10

Hòa nhạc Hanoi Concert lần thứ ba diễn ra ngày 5-10

Lần thứ ba dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn tại Hà Nội

Lần thứ ba dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn tại Hà Nội