Kể chuyện sử Việt qua chiếc áo dài

Kể chuyện sử Việt qua chiếc áo dài

Vì mong muốn kế thừa truyền thống và phát triển từ văn hóa của người Việt từ góc độ hội họa, nghệ sĩ Thu...
Đem lại niềm vui cho nhiều bệnh nhi tan máu bẩm sinh

Đem lại niềm vui cho nhiều bệnh nhi tan máu bẩm sinh

Hanoi Art Connecting 4th – 2019, đến hẹn lại lên!

Hanoi Art Connecting 4th – 2019, đến hẹn lại lên!

Họa sĩ Trịnh Tuân: Hanoi Art Connecting đã có vị thế chắc chắn

Họa sĩ Trịnh Tuân: Hanoi Art Connecting đã có vị thế chắc chắn

Ðoàn Nghi lễ CAND biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Ðoàn Nghi lễ CAND biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Triển lãm và workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật'

Triển lãm và workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật'

Workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật' đón 140 nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Workshop mỹ thuật quốc tế 'Hà Nội một kết nối nghệ thuật' đón 140 nghệ sĩ trong nước và quốc tế