Đình chỉ hoạt động nghiên cứu sinh với cựu giám đốc Hacinco

Đình chỉ hoạt động nghiên cứu sinh với cựu giám đốc Hacinco

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức đình chỉ hoạt động...
Đình chỉ nghiên cứu sinh với cựu Giám đốc Hacinco

Đình chỉ nghiên cứu sinh với cựu Giám đốc Hacinco

Điểm nhấn giáo dục: Học viện chính trị kỷ luật nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh

Điểm nhấn giáo dục: Học viện chính trị kỷ luật nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh

Cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị đình chỉ học tập nghiên cứu sinh

Cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị đình chỉ học tập nghiên cứu sinh

Cựu giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị kỷ luật đình chỉ nghiên cứu sinh

Cựu giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị kỷ luật đình chỉ nghiên cứu sinh

Nguyên giám đốc Hacinco không lây nhiễm COVID0-19 từ Đà Nẵng?

Nguyên giám đốc Hacinco không lây nhiễm COVID0-19 từ Đà Nẵng?

'Khả năng lây nhiễm của vợ chồng cựu giám đốc Hacinco rất mạnh'

'Khả năng lây nhiễm của vợ chồng cựu giám đốc Hacinco rất mạnh'

Để lây lan dịch bệnh - Ý thức công dân ở đâu?

Để lây lan dịch bệnh - Ý thức công dân ở đâu?

Chương trình hành động của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình hành động của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lý do chưa phong tỏa tòa R2B ở Royal City

Lý do chưa phong tỏa tòa R2B ở Royal City

Tối 16/5, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 liên quan đến nguyên giám đốc Hacinco

Tối 16/5, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 liên quan đến nguyên giám đốc Hacinco

Kết quả XN người liên quan đến cựu giám đốc Hacinco ở Đà Nẵng

Kết quả XN người liên quan đến cựu giám đốc Hacinco ở Đà Nẵng

Nhìn lại hành trình vi phạm phòng chống dịch của Giám đốc Hacinco

Nhìn lại hành trình vi phạm phòng chống dịch của Giám đốc Hacinco

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Giám đốc Hacinco bị cách chức vì vi phạm quy định phòng chống dịch,

Giám đốc Hacinco bị cách chức vì vi phạm quy định phòng chống dịch,

Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc Hacinco bị cách chức do vi phạm phòng dịch COVID-19

Giám đốc Hacinco bị cách chức do vi phạm phòng dịch COVID-19

Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị cách chức

Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh bị cách chức

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh vì vi phạm phòng chống dịch

Cách chức Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh vì vi phạm phòng chống dịch

Cách chức Giám đốc Hacinco 2 vì vi phạm quy định phòng chống dịch

Cách chức Giám đốc Hacinco 2 vì vi phạm quy định phòng chống dịch

Giám đốc Công ty Hacinco bị cách chức

Giám đốc Công ty Hacinco bị cách chức

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco với ông Nguyễn Văn Thanh

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

Những chỉ đạo thượng khẩn của Hà Nội xử lý ông Nguyễn Văn Thanh

Những chỉ đạo thượng khẩn của Hà Nội xử lý ông Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu có hình thức kỷ luật nghiêm khắc giám đốc làm lây lan dịch bệnh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu có hình thức kỷ luật nghiêm khắc giám đốc làm lây lan dịch bệnh

Giám đốc Hacinco vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch

Giám đốc Hacinco vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch

UBND thành phố Hà Nội: Yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

UBND thành phố Hà Nội: Yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

Hà Nội: Yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Hà Nội: Yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu kỷ luật giám đốc Hacinco

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu kỷ luật giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị tạm đình chỉ chức Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh bị tạm đình chỉ chức Giám đốc Hacinco

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm người liên quan vụ GĐ Hacinco vi phạm phòng dịch

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm người liên quan vụ GĐ Hacinco vi phạm phòng dịch

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật ông Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kỷ luật ông Nguyễn Văn Thanh

UBND Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch

UBND Hà Nội yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc với Giám đốc Hacinco vi phạm quy định phòng, chống dịch

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc Hacinco bị Thành ủy Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy

Giám đốc Hacinco bị Thành ủy Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan vụ việc vi phạm quy định phòng dịch của giám đốc Hacinco

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan vụ việc vi phạm quy định phòng dịch của giám đốc Hacinco

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội