Trailer 'Fast & Furious 9' xác nhận sự trở lại của ba nhân vật Tokyo Drift!

Trailer 'Fast & Furious 9' xác nhận sự trở lại của ba nhân vật Tokyo Drift!

Đoạn trailer đầu tiên của Fast & Furious 9 xác nhận sự trở lại của ba nhân vật Tokyo Drift, tất cả đều...