21 ngư dân thuộc 2 tàu cá Kiên Giang sắp ra tòa ở Malaysia

21 ngư dân thuộc 2 tàu cá Kiên Giang sắp ra tòa ở Malaysia

Malaysia sẽ đưa 21 thuyền viên Việt Nam thuộc hai tàu cá Kiên Giang ra xét xử trong phiên tòa đầu tiên vào...