'Khủng long thiên nga' kỳ dị ở Mông Cổ

'Khủng long thiên nga' kỳ dị ở Mông Cổ

Hóa thạch 75 triệu năm ở Mông Cổ thuộc về con khủng long trông như tổ hợp lai kỳ dị giữa thiên nga, cá sấu,...