Phát hiện nhiều sai phạm trong xây dựng cơ bản

Phát hiện nhiều sai phạm trong xây dựng cơ bản

Trong năm 2019, trên địa bàn Đà Nẵng tốc độ xây dựng các công trình rất nhanh, kéo theo nhiều dạng sai phạm...