Chu Chí Thành và những bức ảnh 'hướng tới tương lai'

Chu Chí Thành và những bức ảnh 'hướng tới tương lai'

Chu Chí Thành là một cựu phóng viên chiến trường của Thông Tấn xã Việt Nam, đã được trao tặng Giải thưởng...