Ra mắt cuốn sách 'Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu'

Ra mắt cuốn sách 'Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu'

'Phan Văn Khải – Những hồi ức đặc biệt – Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu'

'Phan Văn Khải – Những hồi ức đặc biệt – Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu'

Cuốn sách đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Cuốn sách đặc biệt về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Ra mắt cuốn sách về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ra mắt cuốn sách về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ra mắt sách về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Ra mắt sách về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống rất đẹp trong lòng dân

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống rất đẹp trong lòng dân

Tưởng nhớ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Người sống bình dị

Tưởng nhớ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Người sống bình dị

Sáng mãi một nhân cách cao cả mà bình dị

Sáng mãi một nhân cách cao cả mà bình dị

Nhớ mãi vị Thủ tướng giản dị, để lại nhiều dấu ấn

Nhớ mãi vị Thủ tướng giản dị, để lại nhiều dấu ấn

Thương sao tình người đất thép Củ Chi với bác Sáu Khải

Thương sao tình người đất thép Củ Chi với bác Sáu Khải

Hàng vạn người dân tiễn đưa ông Sáu Khải về với đất mẹ

Hàng vạn người dân tiễn đưa ông Sáu Khải về với đất mẹ

Dân Củ Chi lập bàn vong tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Dân Củ Chi lập bàn vong tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong lòng dân

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong lòng dân

Những câu chuyện cảm động từ quê hương cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Những câu chuyện cảm động từ quê hương cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Đảm bảo an ninh trật tự những ngày diễn ra quốc tang

Đảm bảo an ninh trật tự những ngày diễn ra quốc tang

'Người hàng xóm tốt bụng'

'Người hàng xóm tốt bụng'

Tiệm cắt tóc và người thợ đặc biệt của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tiệm cắt tóc và người thợ đặc biệt của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Người dân ngậm ngùi tiễn đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Người dân ngậm ngùi tiễn đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Đưa linh cữu cố TT Phan Văn Khải về HT Thống Nhất

Đưa linh cữu cố TT Phan Văn Khải về HT Thống Nhất

Độc đáo ngôi đình nơi ông Phan Văn Khải hay uống trà

'Ngồi uống trà ở đình Tân Thông lại nhớ bác Khải'

'Ngồi uống trà ở đình Tân Thông lại nhớ bác Khải'

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống rất đẹp trong lòng dân

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sống rất đẹp trong lòng dân

Vị Thủ tướng hết lòng vì dân

Vị Thủ tướng hết lòng vì dân

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Vị lãnh đạo gần dân

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Vị lãnh đạo gần dân

Ông Võ Văn Thưởng viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia

Ông Võ Văn Thưởng viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão

Ngôi đình 'anh Hai Khải' thường ngồi uống trà đàm đạo với các bô lão

Người dân quê nhà nghẹn ngào nước mắt tiếc thương bác Sáu Khải

Người dân quê nhà nghẹn ngào nước mắt tiếc thương bác Sáu Khải

Tưởng nhớ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Người sống bình dị

Tưởng nhớ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Người sống bình dị

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - 'ông Hai' giản dị qua lời kể hàng xóm

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - 'ông Hai' giản dị qua lời kể hàng xóm

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bình dị, gần gũi trong ký ức người dân Củ Chi

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bình dị, gần gũi trong ký ức người dân Củ Chi