Người phụ nữ Nga xuống biển để đẻ con

Người phụ nữ Nga xuống biển để đẻ con

Đang vui vẻ tắm biển, người phụ nữ bất ngờ sinh con 'thuận tự nhiên' khiến ai cũng sốc

Đang vui vẻ tắm biển, người phụ nữ bất ngờ sinh con 'thuận tự nhiên' khiến ai cũng sốc

Bà mẹ người Nga sinh con khi đang bơi trên biển

Bà mẹ người Nga sinh con khi đang bơi trên biển

Bất ngờ 'đẻ rơi' con khi ngâm mình dưới Biển Đỏ

Bất ngờ 'đẻ rơi' con khi ngâm mình dưới Biển Đỏ

Người phụ nữ Nga xuống biển để đẻ con

Người phụ nữ Nga xuống biển để đẻ con

Ngồi tù 15 năm vì phá thai

Ngồi tù 15 năm vì phá thai

Bất ngờ 'đẻ rơi' con khi ngâm mình dưới Biển Đỏ

Bất ngờ 'đẻ rơi' con khi ngâm mình dưới Biển Đỏ

Kinh ngạc bà mẹ sinh con khi đang bơi trên biển

Kinh ngạc bà mẹ sinh con khi đang bơi trên biển

Nữ du khách Nga đang bơi thì chuyển dạ sinh con tại Biển Đỏ

Nữ du khách Nga đang bơi thì chuyển dạ sinh con tại Biển Đỏ

Một phụ nữ Nga bơi ra Biển Đỏ sinh con dưới nước

Một phụ nữ Nga bơi ra Biển Đỏ sinh con dưới nước