Khánh Hòa: Cấp cứu khẩn du khách Mỹ trên du thuyền quốc tế giữa biển

Khánh Hòa: Cấp cứu khẩn du khách Mỹ trên du thuyền quốc tế giữa biển

Cứu hành khách Mỹ bị tắc ruột trên tàu du lịch

Cứu hành khách Mỹ bị tắc ruột trên tàu du lịch

Cứu nạn hành khách tàu SEABOURN OVATION

Cứu nạn hành khách tàu SEABOURN OVATION

Cứu du khách Mỹ bị nạn trên tàu Seabourn Ovation

Cứu du khách Mỹ bị nạn trên tàu Seabourn Ovation

Cứu nạn du khách Mỹ bị bệnh nặng trên du thuyền ở Nha Trang

Cứu nạn du khách Mỹ bị bệnh nặng trên du thuyền ở Nha Trang

Kịp thời đưa du khách Mỹ mắc bệnh nguy hiểm về đất liền chữa trị

Kịp thời đưa du khách Mỹ mắc bệnh nguy hiểm về đất liền chữa trị

Cấp cứu khẩn du khách Mỹ trên du thuyền quốc tế giữa biển

Cấp cứu khẩn du khách Mỹ trên du thuyền quốc tế giữa biển

Khẩn trương ra biển cứu nạn một du khách người Mỹ bị tắc ruột

Khẩn trương ra biển cứu nạn một du khách người Mỹ bị tắc ruột