Cứu nạn trên biển

Cứu nạn trên biển

Cứu nạn hành khách tàu SEABOURN OVATION

Cứu nạn hành khách tàu SEABOURN OVATION

Cứu du khách Mỹ bị nạn trên tàu Seabourn Ovation

Cứu du khách Mỹ bị nạn trên tàu Seabourn Ovation

Cứu nạn du khách Mỹ bị bệnh nặng trên du thuyền ở Nha Trang

Cứu nạn du khách Mỹ bị bệnh nặng trên du thuyền ở Nha Trang

Kịp thời đưa du khách Mỹ mắc bệnh nguy hiểm về đất liền chữa trị

Kịp thời đưa du khách Mỹ mắc bệnh nguy hiểm về đất liền chữa trị

Cấp cứu khẩn du khách Mỹ trên du thuyền quốc tế giữa biển

Cấp cứu khẩn du khách Mỹ trên du thuyền quốc tế giữa biển

Kịp thời đưa hành khách người Mỹ bị bệnh nặng vào Nha Trang chữa trị

Khẩn trương ra biển cứu nạn một du khách người Mỹ bị tắc ruột