Sét đánh trúng nhà thờ tại Rwanda, 156 người thương vong

Sét đánh trúng nhà thờ tại Rwanda, 156 người thương vong

Hi hữu: Sét đánh trúng nhà thờ, 156 thương vong

Hi hữu: Sét đánh trúng nhà thờ, 156 thương vong

Sét đánh kinh hoàng vào nhà thờ, 16 người thiệt mạng

Sét đánh kinh hoàng vào nhà thờ, 16 người thiệt mạng

Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Sét đánh nhà thờ ở Rwanda, 16 người chết

Sét đánh nhà thờ ở Rwanda, 16 người chết

Sét đánh trúng nhà thờ, 14 người chết tại chỗ

Sét đánh trúng nhà thờ, 14 người chết tại chỗ

14 người chết ngay lập tức, 140 người bị thương khi sét đánh trúng nhà thờ

14 người chết ngay lập tức, 140 người bị thương khi sét đánh trúng nhà thờ

Sét đánh tại Rwanda: 16 người chết, gần 140 người bị thương

Sét đánh tại Rwanda: 16 người chết, gần 140 người bị thương

Thế giới ngày 12/3: Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Thế giới ngày 12/3: Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Một cú sét đánh, 156 người nằm la liệt ở Rwanda

Sét đánh nhà thờ ở Rwanda, 16 người chết

Sét đánh nhà thờ ở Rwanda, 16 người chết