Tập huấn nghiệp vụ ngành bác sĩ quân y cho cán bộ mới ra trường

Tập huấn nghiệp vụ ngành bác sĩ quân y cho cán bộ mới ra trường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Học viện Quân y

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Học viện Quân y

Nhịp cầu truyền thụ kiến thức

Học viện Quân y gặp mặt cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ

Học viện Quân y gặp mặt cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ

Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và giảng dạy

Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và giảng dạy

Không ngừng đổi mới cách dạy - học lý luận chính trị

Không ngừng đổi mới cách dạy - học lý luận chính trị

Lấy diễn tập để rèn luyện học viên

Lấy diễn tập để rèn luyện học viên

Xứng đáng là trung tâm y học hàng đầu

Xứng đáng là trung tâm y học hàng đầu

Bước tiến dài trong đào tạo tiến sĩ ngành y dược

Bước tiến dài trong đào tạo tiến sĩ ngành y dược

Học viện Quân y dành gần 2 tỷ đồng khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà các đối tượng chính sách