Hàng Việt chinh phục thị trường

Hàng Việt chinh phục thị trường

Người tiêu dùng ưa đến siêu thị và cửa hàng tiện lợi

Người tiêu dùng ưa đến siêu thị và cửa hàng tiện lợi

'Chi phí ban ngành nhiều quá' khiến hàng Việt yếu thế

'Chi phí ban ngành nhiều quá' khiến hàng Việt yếu thế

Hơn 90% khách hàng lựa chọn hàng Việt

Hơn 90% khách hàng lựa chọn hàng Việt

Người tiêu dùng Việt có thể là 'đích ngắm' của nhà sản xuất ngoại

Người tiêu dùng Việt có thể là 'đích ngắm' của nhà sản xuất ngoại

542 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019

542 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019

542 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019

542 doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019

Số doanh nghiệp đạt tiêu chí Hàng Việt Nam Chất lượng cao giảm 15% so với năm 2018

Số doanh nghiệp đạt tiêu chí Hàng Việt Nam Chất lượng cao giảm 15% so với năm 2018

Giá cả và khuyến mãi không còn yếu tố lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng

Giá cả và khuyến mãi không còn yếu tố lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng