Gần 1000 sinh viên Hunre nhảy Flashmob phát động chiến dịch Giảng đường xanh

Gần 1000 sinh viên Hunre nhảy Flashmob phát động chiến dịch Giảng đường xanh

Chiều ngày 19/11/2019, gần 1000 cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà...