Đại diện HTX Vĩnh Hưng cam kết tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép

Ngày 9/12, UBND xã Long Sơn chủ trì cuộc họp vận động HTX Vĩnh Hưng (thôn 8, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) tự...

Sẽ cưỡng chế công trình xây dựng không phép của HTX Vĩnh Hưng

Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và tiếp tục chết: Ngư dân như ngồi trên đống lửa

Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và tiếp tục chết: Ngư dân như ngồi trên đống lửa

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vì sao cơ sở chế biến hải sản HTX Vĩnh Hưng xây dựng không phép chưa bị tháo dỡ?

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vì sao cơ sở chế biến hải sản HTX Vĩnh Hưng xây dựng không phép chưa bị tháo dỡ?

Chưa có cơ sở khẳng định hoạt động của HTX Vĩnh Hưng gây cá chết trên sông Chà Và

73.460 con cá lồng bè chết trên sông Chà Và

73.460 con cá lồng bè chết trên sông Chà Và

Tạm đóng cửa cơ sở hải sản bị nghi ngờ gây ô nhiễm

Đình chỉ hoạt động cơ sở gây ô nhiễm làm chết cá ở sông Chà Và

Người dân tố cáo cá nuôi bè chết do... cơ sở làm cá khô

Người dân tố cáo cá nuôi bè chết do... cơ sở làm cá khô

Cá chết trắng sông Chà Và, dân yêu cầu HTX Vĩnh Hưng ngừng hoạt động

Tạm thời đóng cửa HTX Vĩnh Hưng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Chà Và

Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè bao vây cơ sở chế biến thủy sản nghi gây ô nhiễm

Dân bao vây cơ sở chế biến hải sản không phép nghi xả thải ra môi trường