Một hệ thống bán lẻ Nhà nước thu hút triệu khách/ngày

Một hệ thống bán lẻ Nhà nước thu hút triệu khách/ngày

Ước tính mỗi ngày, có hơn một triệu khách hàng đến tham quan, mua sắm tại hệ thống 100 siêu thị và hơn 600...