Tưởng niệm Đức Phật hoàng tại thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

Tưởng niệm Đức Phật hoàng tại thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

Ngày 14-12 (1-11-Canh Tý), chư tôn đức ban trụ trì thiền viện và Thiền phái Trúc Lâm trang nghiêm tổ chức...
Vĩnh Long : Tổ đình Phật Quang khánh tạ Tam bảo

Vĩnh Long : Tổ đình Phật Quang khánh tạ Tam bảo

Khoa Đào tạo từ xa đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ

Khoa Đào tạo từ xa đảnh lễ Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ 97 tuổi

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ 97 tuổi

Thiền sư Thích Thanh Từ giảng 'Mục đích tu hành'

Thiền sư Thích Thanh Từ giảng 'Mục đích tu hành'

HT.Thích Thanh Từ nói về trí thức và trí tuệ

HT.Thích Thanh Từ nói về trí thức và trí tuệ

Báo Xuân Giác Ngộ đã có mặt : 'Con đường an vui'

Báo Xuân Giác Ngộ đã có mặt : 'Con đường an vui'

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ

Từ kinh Pháp cú tới Thiền Trúc Lâm

Từ kinh Pháp cú tới Thiền Trúc Lâm

Tại sao phải lạy Phật?

Tại sao phải lạy Phật?

Khóc - Sức mạnh của trẻ con

Khóc - Sức mạnh của trẻ con