Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên

Chiều 30-12, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các ban ngành, viện T.Ư đã quang lâm tịnh xá Ngọc Phương...
Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

Bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh)

Bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh)

TP.HCM : Bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Giác

TP.HCM : Bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Giác

Quận 3 họp mặt chức sắc các tôn giáo

Quận 3 họp mặt chức sắc các tôn giáo

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang TT.Thích Thiện Phú

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang TT.Thích Thiện Phú

Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Như Ngọc

Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Như Ngọc

Chư giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội quang lâm chùa Kỳ Quang 2

Chư giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội quang lâm chùa Kỳ Quang 2

Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT.Thích Hiển Pháp

Tưởng niệm Đại tường cố Đại lão HT.Thích Hiển Pháp

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Tắc An

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Tắc An

Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Lễ Đại tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Tưởng niệm húy nhật HT.Thích Như Thọ

Tưởng niệm húy nhật HT.Thích Như Thọ

TP.HCM : Lễ bách nhật trai tuần HT.Thích Minh Nghĩa

TP.HCM : Lễ bách nhật trai tuần HT.Thích Minh Nghĩa

Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Lễ tưởng niệm HT.Thích Thanh Châu tại chùa Quảng Đức

Lễ tưởng niệm HT.Thích Thanh Châu tại chùa Quảng Đức

Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Huệ (1927-1992)

Lễ tưởng niệm HT.Thích Thiện Huệ (1927-1992)

Chư Ni Q.3 tạ pháp an cư

Chư Ni Q.3 tạ pháp an cư

Lễ tạ pháp an cư tại trường hạ chùa Hưng Phước

Lễ tạ pháp an cư tại trường hạ chùa Hưng Phước

TP.HCM : Lễ chung thất HT.Thích Minh Nghĩa

TP.HCM : Lễ chung thất HT.Thích Minh Nghĩa

Sóc Trăng : Khai mạc Đại giới đàn Thiện Sanh - Tâm Từ

Sóc Trăng : Khai mạc Đại giới đàn Thiện Sanh - Tâm Từ

Chùa Phật Đà động thổ xây dựng mở rộng

Chùa Phật Đà động thổ xây dựng mở rộng

Bình Phước : Long trọng lễ đặt đá xây dựng chùa Tỉnh Hội

Bình Phước : Long trọng lễ đặt đá xây dựng chùa Tỉnh Hội

Cung tống kim quan HT.Thích Minh Nghĩa trà-tỳ

Cung tống kim quan HT.Thích Minh Nghĩa trà-tỳ

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang HT.Thích Minh Nghĩa

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang HT.Thích Minh Nghĩa

Chùa Thiên Tôn đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Chùa Thiên Tôn đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Nghĩa

Lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Nghĩa

Chùa Như Lai kỷ niệm 100 năm thành lập

Chùa Như Lai kỷ niệm 100 năm thành lập

Tưởng niệm HT.Thích Minh Trực tại chùa Phật Bửu

Tưởng niệm HT.Thích Minh Trực tại chùa Phật Bửu

Lễ chung thất HT.Thích Chơn Ý

Lễ chung thất HT.Thích Chơn Ý

TP.HCM : Lễ chung thất HT.Thích Thiện Tài

TP.HCM : Lễ chung thất HT.Thích Thiện Tài

Di quan, trà-tỳ Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

Di quan, trà-tỳ Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

TP.HCM : Có 140 hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm

TP.HCM : Có 140 hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm

Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Hưng Phước

Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Hưng Phước

Phật giáo Q.4 khai giảng khóa An cư PL.2564

Phật giáo Q.4 khai giảng khóa An cư PL.2564

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang HT.Thích Chơn Ý

BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang HT.Thích Chơn Ý

TP.HCM : HT.Thích Chơn Ý viên tịch, thọ 97 tuổi

TP.HCM : HT.Thích Chơn Ý viên tịch, thọ 97 tuổi

Truy phong TT.Thích Thiện Tài lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong TT.Thích Thiện Tài lên giáo phẩm Hòa thượng

TP.HCM : Cầu nguyện trùng tu chùa Phật Bửu

TP.HCM : Cầu nguyện trùng tu chùa Phật Bửu

TP.HCM : Phổ biến kế hoạch về việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

TP.HCM : Phổ biến kế hoạch về việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

TP.HCM : Tổng kết, trao thưởng Hội thi giáo lý Phật tử năm 2019

TP.HCM : Tổng kết, trao thưởng Hội thi giáo lý Phật tử năm 2019

Q.3 : Phật sự thành tựu nhờ đoàn kết nội bộ

Q.3 : Phật sự thành tựu nhờ đoàn kết nội bộ

Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư tổng kết Phật sự 2019

Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư tổng kết Phật sự 2019

TP.HCM : Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

TP.HCM : Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão HT.Thích Viên Giác