Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

Chiều 30-12 (17-11-Canh Tý), chư Tăng đã cử hành thời khóa tụng niệm nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà đã diễn...
Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Bế mạc khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự

Bế mạc khóa huân tu tập trung tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm thời quá đường tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về Thông tin - Truyền thông, mạng xã hội

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về nghi lễ Phật giáo thời hiện đại

Khóa huân tu tập trung tại TP.HCM : Thảo luận về nghi lễ Phật giáo thời hiện đại

TP.HCM : Bắt đầu tuần huân tu của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự

TP.HCM : Bắt đầu tuần huân tu của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự

TP.HCM : Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

TP.HCM : Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

TP.HCM : Ban Thường trực BTS họp trước hội nghị giữa nhiệm kỳ

TP.HCM : Ban Thường trực BTS họp trước hội nghị giữa nhiệm kỳ

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Thuyết U minh giới - Âm dương cùng lợi lạc

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Thuyết U minh giới - Âm dương cùng lợi lạc

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Trao phần thưởng đến các giới tử

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Trao phần thưởng đến các giới tử

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Lễ rước di ảnh Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

Lễ rước di ảnh Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Lễ rước di ảnh Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Lễ rước di ảnh Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

Đồng Tháp : Lễ chung thất Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

Đồng Tháp : Lễ chung thất Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

Khánh tuế Đại lão HT.Thích Hiển Tu tròn 100 tuổi

Khánh tuế Đại lão HT.Thích Hiển Tu tròn 100 tuổi

Khánh tuế chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh

Khánh tuế chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh

Cầu siêu bạt độ

Cầu siêu bạt độ

HT.Thích Lệ Trang hướng dẫn về việc phóng sinh

HT.Thích Lệ Trang hướng dẫn về việc phóng sinh

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm lễ tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm lễ tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự

Cử Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Cử Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Thuyết giảng trực tuyến kính mừng Phật đản PL.2564 : Thuyết giảng trực tuyến: 'Ý nghĩa Phật đản'

Thuyết giảng trực tuyến kính mừng Phật đản PL.2564 : Thuyết giảng trực tuyến: 'Ý nghĩa Phật đản'

TP.HCM : Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm

TP.HCM : Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm

8g30 sáng 9-4 ÂL : HT.Thích Lệ Trang sẽ hướng dẫn về lễ Tắm Phật tại tư gia

8g30 sáng 9-4 ÂL : HT.Thích Lệ Trang sẽ hướng dẫn về lễ Tắm Phật tại tư gia

Nguồn gốc của lễ Tắm Phật trong Đại lễ Phật đản

Nguồn gốc của lễ Tắm Phật trong Đại lễ Phật đản

Lễ Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Lễ Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

HT.Thích Lệ Trang nói về nghi lễ trong rằm tháng Giêng

HT.Thích Lệ Trang nói về nghi lễ trong rằm tháng Giêng

Tại sao khi cúng cô hồn thường có cháo trắng loãng?

Tại sao khi cúng cô hồn thường có cháo trắng loãng?

HT.Thích Lệ Trang nói về truyền thống lễ Vu lan

HT.Thích Lệ Trang nói về truyền thống lễ Vu lan