Chùa Kim Quang giỗ Tổ khai sơn, tặng quà từ thiện

Chùa Kim Quang giỗ Tổ khai sơn, tặng quà từ thiện

Chùa Kim Quang giỗ Tổ khai sơn, tặng quà từ thiện

Chùa Kim Quang giỗ Tổ khai sơn, tặng quà từ thiện

BTS Phật giáo Q.4,Tông môn Chúc Thánh tại TP.HCM hướng về miền Trung

BTS Phật giáo Q.4,Tông môn Chúc Thánh tại TP.HCM hướng về miền Trung

Phật giáo Q.4 dành hơn 4 tỷ đồng hướng về miền Trung

Phật giáo Q.4 dành hơn 4 tỷ đồng hướng về miền Trung

Cứu trợ đồng bào nghèo miền Trung, Đồng Tháp

Cứu trợ đồng bào nghèo miền Trung, Đồng Tháp

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Các điểm truyền giới tiếp nhận giới tử

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Các điểm truyền giới tiếp nhận giới tử

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Ban Quản giới tử họp tại Việt Nam Quốc Tự

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 : Ban Quản giới tử họp tại Việt Nam Quốc Tự

Gần 900 Giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng tham gia khảo thí

Gần 900 Giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng tham gia khảo thí

Chùa Đức Quang, Phật tử TP.HCM trao quà vùng bão số 5

Chùa Đức Quang, Phật tử TP.HCM trao quà vùng bão số 5

Tặng quà trung thu, bàn giao nhà, phẫu thuật mắt

Tặng quà trung thu, bàn giao nhà, phẫu thuật mắt

Quảng Ngãi : Chư Tăng tổ đình Thiên Ấn 'tam bộ nhất bái'

Quảng Ngãi : Chư Tăng tổ đình Thiên Ấn 'tam bộ nhất bái'

Lâm Đồng : Chùa Đức Quang, Q.4 trao tặng quà từ thiện

Lâm Đồng : Chùa Đức Quang, Q.4 trao tặng quà từ thiện

Chùa Đức Quang cúng dường trường hạ các tỉnh miền Tây

Chùa Đức Quang cúng dường trường hạ các tỉnh miền Tây

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm Phật giáo Quảng Ngãi

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm Phật giáo Quảng Ngãi

Quảng Ngãi : Ban Tôn giáo tỉnh thăm trường hạ tổ đình Thiên Ấn

Quảng Ngãi : Ban Tôn giáo tỉnh thăm trường hạ tổ đình Thiên Ấn

Cung tống kim quan HT.Thích Minh Nghĩa trà-tỳ

Cung tống kim quan HT.Thích Minh Nghĩa trà-tỳ

Khóa tu an lạc tại tổ đình Thiên Ấn, chùa Bà Đa

Khóa tu an lạc tại tổ đình Thiên Ấn, chùa Bà Đa

Vụ việc Sư cô đánh trẻ : Thu hồi quyết định trụ trì, biệt chúng 6 tháng

Vụ việc Sư cô đánh trẻ : Thu hồi quyết định trụ trì, biệt chúng 6 tháng