Tập đoàn xuất khẩu lao động 'ma'?

Tập đoàn xuất khẩu lao động 'ma'?

Đã có nhiều lao động phản ánh bị nhân viên tuyển dụng tự xưng là người của tập đoàn 'ma' HR Group ôm tiền...