Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Vụ xuân năm nay, nhờ đưa các giống mới vào sản xuất, tập trung chăm sóc nên 500 ha ngô của bà con nông dân...
Cẩm Xuyên cấp 3,7 tấn hạt giống khôi phục sản xuất vụ đông

Cẩm Xuyên cấp 3,7 tấn hạt giống khôi phục sản xuất vụ đông

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng sau 2 trận lũ lớn, đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất, khắc phục hạ tầng

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng sau 2 trận lũ lớn, đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất, khắc phục hạ tầng

Nơi khởi nguồn những giống cây trồng mới

Nơi khởi nguồn những giống cây trồng mới

Hương Khê 'ngắm đích' 11.400 tấn lương thực vụ hè thu 2020

Hương Khê 'ngắm đích' 11.400 tấn lương thực vụ hè thu 2020

Được mùa không quên phòng dịch

Được mùa không quên phòng dịch

Sâu keo mùa thu 'tấn công' nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

Sâu keo mùa thu 'tấn công' nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

Một số lưu ý trong trồng cây vụ Đông

Một số lưu ý trong trồng cây vụ Đông

Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

Khép kín diện tích vụ đông, Đức Lập tích cực phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô

Hà Tĩnh ghi nhận bị sâu keo mùa thu gây hại trên 52 ha ngô

Hà Tĩnh ghi nhận bị sâu keo mùa thu gây hại trên 52 ha ngô