Hải quân NATO theo sát 9 tàu chiến Nga qua vùng biển gần Anh

Hải quân NATO theo sát 9 tàu chiến Nga qua vùng biển gần Anh

Tàu hải quân Anh đã cùng các đơn vị đồng minh NATO di chuyển theo 9 tàu chiến Nga qua vùng biển gần Anh...
Chiến hạm Anh bám sát tàu khu trục Nga

Chiến hạm Anh bám sát tàu khu trục Nga

Tàu chiến Anh theo dõi tàu khu trục Nga đi qua eo biển Manche

Tàu chiến Anh theo dõi tàu khu trục Nga đi qua eo biển Manche

Cận cảnh khinh hạm Anh bám sát tàu Trung Quốc qua biển Măng-xơ

Cận cảnh khinh hạm Anh bám sát tàu Trung Quốc qua biển Măng-xơ

Hải quân Anh bám sát tàu chiến Trung Quốc qua eo biển Manche

Hải quân Anh bám sát tàu chiến Trung Quốc qua eo biển Manche

Anh điều chiến hạm 'bám đuôi', theo dõi tàu khu trục Trung Quốc

Anh điều chiến hạm 'bám đuôi', theo dõi tàu khu trục Trung Quốc

Hải quân Anh 'kèm cặp' tàu khu trục Trung Quốc qua eo biển Dover