Honda CB400 Super Four – huyền thoại chưa bao giờ hết 'hot'

Honda CB400 Super Four – huyền thoại chưa bao giờ hết 'hot'

Ra đời đã gần 30 năm, song 'sức nóng' của Honda CB400 Super Four với tiếng 'hú' đặc trưng của động cơ 4...