Bài 1: Doanh nghiệp hàng không đình trệ

Bài 1: Doanh nghiệp hàng không đình trệ

Đại dịch Covid-19 đang khiến các doanh nghiệp hàng không trên thế giới lâm vào tình cảnh tồi tệ nhất trong...