Mát mắt với ngôi nhà ba tầng đan xen vườn xanh

Mát mắt với ngôi nhà ba tầng đan xen vườn xanh

Stepping Green house là ý tưởng về một ngôi nhà có bố cục không gian sống đan xen với những khu vườn xanh...