Lắng nghe người dân hiến kế: Phát triển TP HCM thành trung tâm tài chính

Lắng nghe người dân hiến kế: Phát triển TP HCM thành trung tâm tài chính

Để TP HCM trở thành một trung tâm tài chính, cần phải tạo ra được sự cộng hưởng của tất cả các nguồn lực;...
Hiến kế để TP HCM thực hiện kỳ vọng thành trung tâm tài chính quốc tế

Hiến kế để TP HCM thực hiện kỳ vọng thành trung tâm tài chính quốc tế

Phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Hợp sức, dồn năng lượng cho đầu tàu tăng tốc

Hợp sức, dồn năng lượng cho đầu tàu tăng tốc

TP Hồ Chí Minh bao giờ thì trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế?

TP Hồ Chí Minh bao giờ thì trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế?

Trung tâm tài chính quốc tế- động lực đưa kinh tế TP. Hồ Chí Minh bứt phá

Trung tâm tài chính quốc tế- động lực đưa kinh tế TP. Hồ Chí Minh bứt phá

Sớm đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Sớm đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019

TPHCM khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

TPHCM khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Xây dựng TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực là cần thiết!

Xây dựng TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực là cần thiết!

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh: HEF 2019 và kỳ vọng về một tầm nhìn chiến lược

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh: HEF 2019 và kỳ vọng về một tầm nhìn chiến lược

Phát triển TP Hồ Chí Minh thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển TP Hồ Chí Minh thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Một số hình ảnh tại Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Một số hình ảnh tại Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM: Nhanh chóng bắt nhịp xu thế mới của thế giới

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM: Nhanh chóng bắt nhịp xu thế mới của thế giới

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng đến trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2019 sẽ có hàng trăm chuyên gia tham dự

Diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2019 sẽ có hàng trăm chuyên gia tham dự