Nguyên Phó thủ tướng Đức trúng cử HĐQT Lộc Trời

Nguyên Phó thủ tướng Đức trúng cử HĐQT Lộc Trời

Cựu Phó Thủ tướng Đức làm thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời

Cựu Phó Thủ tướng Đức làm thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời

Cựu phó thủ tướng Đức vào ban lãnh đạo tập đoàn nông nghiệp Việt

Cựu phó thủ tướng Đức vào ban lãnh đạo tập đoàn nông nghiệp Việt

Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Deutsches Haus Ho Chi Minh City

Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Deutsches Haus Ho Chi Minh City

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler: 'Việt Nam là định mệnh của tôi...'

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler: 'Việt Nam là định mệnh của tôi...'

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler hỗ trợ Việt Nam phát triển cộng đồng khởi nghiệp

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler hỗ trợ Việt Nam phát triển cộng đồng khởi nghiệp

Cựu Phó thủ tướng Đức Philipp Roesler về VN làm việc cho quỹ đầu tư

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt về nước làm kinh doanh

Cựu Phó Thủ tướng Đức về Việt Nam làm việc cho Quỹ đầu tư VinaCapital

Nguyên Phó Thủ tướng Đức về quê hương hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp

Bến đỗ mới của Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Phillipp Roesler

Chân dung cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt đầu quân cho VinaCapital Ventures

Cựu Phó thủ tướng Đức Philipp Roesler về VN làm việc cho quỹ đầu tư