Khai trương tuyến xe cao cấp Bà Rịa Vũng Tàu - TP. HCM

Khai trương tuyến xe cao cấp Bà Rịa Vũng Tàu - TP. HCM

Tuyến xe du lịch 4.0 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Tuyến xe du lịch 4.0 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Đặt vé đi Vũng Tàu bằng ứng dụng gọi xe HAVAZ

Đặt vé đi Vũng Tàu bằng ứng dụng gọi xe HAVAZ

Khai trương ứng dụng gọi xe Limosine Havaz tuyến Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất

Khai trương ứng dụng gọi xe Limosine Havaz tuyến Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất

HAVAZ - Ứng dụng đặt xe đường dài thông minh đầu tiên tại Việt Nam

HAVAZ - Ứng dụng đặt xe đường dài thông minh đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương tuyến xe '5 sao' từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Vũng Tàu

Khai trương tuyến xe '5 sao' từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Vũng Tàu

Thêm một tuyến xe ứng dụng nền tảng công nghệ vận tải

Thêm một tuyến xe ứng dụng nền tảng công nghệ vận tải