Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp

Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi phô mai nhiễm E.coli nhập khẩu từ Pháp

Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi phô mai nhiễm E.coli nhập khẩu từ Pháp

Bộ Công Thương khuyến cáo phô mai sữa dê nhập khẩu nhiễm khuẩn

Bộ Công Thương khuyến cáo phô mai sữa dê nhập khẩu nhiễm khuẩn

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Thu hồi pho mai Pháp nhiễm khuẩn Ecoli

Thu hồi pho mai Pháp nhiễm khuẩn Ecoli

Thu hồi sản phẩm phomai nhiễm khuẩn nhập khẩu từ Pháp

Thu hồi sản phẩm phomai nhiễm khuẩn nhập khẩu từ Pháp

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp