Khốn khổ sống cùng quy hoạch 'treo'

Khốn khổ sống cùng quy hoạch 'treo'

Giữa Thủ đô, những quy hoạch 'treo' 10 đến 20 năm vẫn đang 'trói' người dân trong đó có gia đình 3 thế hệ.
Bên lề Quốc hội: Kiểm soát sốt đất phải từ minh bạch thông tin đến tăng hiệu quả sử dụng

Bên lề Quốc hội: Kiểm soát sốt đất phải từ minh bạch thông tin đến tăng hiệu quả sử dụng

Hà Nội: Các khu vực cần kéo giảm dân số theo quy hoạch phân khu nội đô lịch sử

Hà Nội: Các khu vực cần kéo giảm dân số theo quy hoạch phân khu nội đô lịch sử

Khu vực lõi ở 4 quận trung tâm Hà Nội được quy hoạch như thế nào?

Khu vực lõi ở 4 quận trung tâm Hà Nội được quy hoạch như thế nào?

Hà Nội công bố quy hoạch 4 quận trung tâm

Hà Nội công bố quy hoạch 4 quận trung tâm

Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử

Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử

Hà Nội tìm cách giải 'bài toán' di dời hơn 200.000 người ra khỏi khu nội đô lịch sử

Hà Nội tìm cách giải 'bài toán' di dời hơn 200.000 người ra khỏi khu nội đô lịch sử

Bước tiến lớn trong quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội

Bước tiến lớn trong quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội

Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Không gian đô thị chủ yếu là công trình thấp tầng

Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Không gian đô thị chủ yếu là công trình thấp tầng

Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Bảo đảm quỹ đất cho phát triển

Quy hoạch phân khu nội đô lịch sử: Bảo đảm quỹ đất cho phát triển

Quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử: Hướng tới phát triển bền vững

Quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử: Hướng tới phát triển bền vững

Hà Nội: Quy hoạch nội đô lịch sử tính đến việc di dân

Hà Nội: Quy hoạch nội đô lịch sử tính đến việc di dân

Hà Nội: Thống nhất chủ trương sự cần thiết đối với việc phê duyệt các đồ án quy hoạch

Hà Nội: Thống nhất chủ trương sự cần thiết đối với việc phê duyệt các đồ án quy hoạch

Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị

Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị

Bảo đảm mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển, xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh

Bảo đảm mục tiêu vừa bảo tồn vừa phát triển, xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh

Sớm ban hành quy hoạch phân khu sẽ tháo điểm nghẽn, tạo động lực phát triển Thủ đô

Sớm ban hành quy hoạch phân khu sẽ tháo điểm nghẽn, tạo động lực phát triển Thủ đô

Hà Nội thống nhất chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô

Hà Nội thống nhất chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu bốn quận lõi của Hà Nội

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu bốn quận lõi của Hà Nội

Hà Nội sắp ký ban hành 6 đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô

Hà Nội sắp ký ban hành 6 đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô

Hà Nội thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô

Hà Nội thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô Hà Nội

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô Hà Nội

Hà Nội sắp ban hành 6 đồ án quy hoạch nội đô lịch sử

Hà Nội sắp ban hành 6 đồ án quy hoạch nội đô lịch sử

Hà Nội thống nhất chủ trương quy hoạch phân khu 4 quận nội đô

Hà Nội thống nhất chủ trương quy hoạch phân khu 4 quận nội đô

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô Hà Nội

Thống nhất chủ trương phê duyệt quy hoạch phân khu 4 quận nội đô Hà Nội

Hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Quy hoạch phân khu sông Hồng thành đô thị trung tâm Hà Nội

Quy hoạch phân khu sông Hồng thành đô thị trung tâm Hà Nội

Hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng'

Hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng'

Sau 10 năm chờ đợi, Hà Nội gỡ xong vướng mắc quy hoạch phân khu sông Hồng

Sau 10 năm chờ đợi, Hà Nội gỡ xong vướng mắc quy hoạch phân khu sông Hồng

Hà Nội sẽ 'quay mặt' ra sông Hồng, kiến tạo trục không gian xanh

Hà Nội sẽ 'quay mặt' ra sông Hồng, kiến tạo trục không gian xanh

Thêm nguồn lực cho Thủ đô khi quy hoạch 40 km dọc sông Hồng

Thêm nguồn lực cho Thủ đô khi quy hoạch 40 km dọc sông Hồng

Hà Nội đạt bước tiến quan trọng về quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng

Hà Nội đạt bước tiến quan trọng về quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng

Hà Nội sắp ban hành quy hoạch phân khu nội đô

Hà Nội sắp ban hành quy hoạch phân khu nội đô

Hà Nội chuẩn bị phê duyệt quy hoạch phân khu nội đô

Hà Nội chuẩn bị phê duyệt quy hoạch phân khu nội đô

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm hoàn thiện để ban hành đồ án quy hoạch phân khu nội đô

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm hoàn thiện để ban hành đồ án quy hoạch phân khu nội đô

Hà Nội đạt bước tiến vượt bậc về quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng

Hà Nội đạt bước tiến vượt bậc về quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng

Quận Hoàn Kiếm cần chú trọng chỉ tiêu thu ngân sách

Quận Hoàn Kiếm cần chú trọng chỉ tiêu thu ngân sách

Hà Nội: Dừng quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe ngầm tại 4 quận nội đô

Hà Nội: Dừng quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe ngầm tại 4 quận nội đô

Hà Nội: Dừng triển khai quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm tại 4 quận nội đô

Hà Nội: Dừng triển khai quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm tại 4 quận nội đô

Dừng các dự án bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô

Dừng các dự án bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô

15 đề xuất nhằm tăng cường quản lý, phát triển đô thị Thành phố Hà Nội

15 đề xuất nhằm tăng cường quản lý, phát triển đô thị Thành phố Hà Nội

Hà Nội lập đoàn kiểm tra thi công lát đá vỉa hè

Hà Nội lập đoàn kiểm tra thi công lát đá vỉa hè

Hà Nội giao nhà đầu tư nghiên cứu cải tạo, xây dựng lại 30 chung cư cũ

Hà Nội giao nhà đầu tư nghiên cứu cải tạo, xây dựng lại 30 chung cư cũ

Đích cuối cùng là phải đảm bảo đúng quy hoạch

Đích cuối cùng là phải đảm bảo đúng quy hoạch

Hà Nội sẽ xem xét đề xuất điều chỉnh chiều cao các dự án cải tạo chung cư cũ

Hà Nội sẽ xem xét đề xuất điều chỉnh chiều cao các dự án cải tạo chung cư cũ