Chuyến tàu đặc biệt đưa ông Bush 'cha' về nơi an nghỉ

Chuyến tàu đặc biệt đưa ông Bush 'cha' về nơi an nghỉ

Bận tang lễ cha, ông Bush vẫn nhớ chuyền kẹo cho bà Obama

Bận tang lễ cha, ông Bush vẫn nhớ chuyền kẹo cho bà Obama

Cuộc gặp kỳ lạ của Tổng thống Bush 'cha' và Tổng thống Nga Putin

Cuộc gặp kỳ lạ của Tổng thống Bush 'cha' và Tổng thống Nga Putin

Cựu Tổng thống Bush 'cha' từng đích thân lái tàu cao tốc chở Tổng thống Putin

Cựu Tổng thống Bush 'cha' từng đích thân lái tàu cao tốc chở Tổng thống Putin

Chùm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

Chùm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

Cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua ảnh

Cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua ảnh

Cuộc đời cựu Tổng thống 'Bush cha' qua ảnh

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W Bush qua đời