Phạt tù đối với hành vi sản xuất phụ gia thực phẩm giả

Phạt tù đối với hành vi sản xuất phụ gia thực phẩm giả

Xử lý hình sự tội sản xuất và buôn bán phụ gia thực phẩm giả

Xử lý hình sự tội sản xuất và buôn bán phụ gia thực phẩm giả

Đẩy mạnh phòng chống sản xuất và buôn bán hàng phụ gia thực phẩm giả

Đẩy mạnh phòng chống sản xuất và buôn bán hàng phụ gia thực phẩm giả

Siết chặt mức phạt đối với hành vi sản xuất và buôn bán phụ gia thực phẩm giả

Siết chặt mức phạt đối với hành vi sản xuất và buôn bán phụ gia thực phẩm giả

Nâng mức phạt đối với hành vi sản xuất và buôn bán phụ gia thực thẩm giả

Nâng mức phạt đối với hành vi sản xuất và buôn bán phụ gia thực thẩm giả

Nhận án phạt hơn 2 năm tù giam vì sản xuất và buôn bán bột ngọt giả

Nhận án phạt hơn 2 năm tù giam vì sản xuất và buôn bán bột ngọt giả

Từ 1/1/2018: Mọi hành vi sản xuất và buôn bán phụ gia thực phẩm giả đều bị phạt tù

Từ 1/1/2018: Mọi hành vi sản xuất và buôn bán phụ gia thực phẩm giả đều bị phạt tù

'Nếu như phải ghép thận, bố sẽ cho con 1 quả con đừng lo nhé', tin nhắn từ bố khiến cô gái khóc hết nước mắt

'Nếu như phải ghép thận, bố sẽ cho con 1 quả con đừng lo nhé', tin nhắn từ bố khiến cô gái khóc hết nước mắt