Thâu tóm ngàn tỷ, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đặt mốc 10 tỷ USD

Thâu tóm ngàn tỷ, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đặt mốc 10 tỷ USD

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Bước đi chiến lược để trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao

Bước đi chiến lược để trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Masan Resources hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Thêm thịt mát, MASAN muốn tăng trưởng nóng

Masan Tài nguyên vượt khó khăn để mở rộng thị phần

Masan nói gì về khoản đầu tư mua lại nền tảng tungsten của H.C.Stack?

Thương vụ 'đấu ngược', tỷ phú Nguyễn Đăng Quang mở cửa 4,6 tỷ USD

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang mua lại nền tảng công ty Đức

Masan vừa thâu tóm nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck

Masan Resources ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck