Cần xử lý nghiêm cơ sở mầm non bạo hành trẻ em

Cần xử lý nghiêm cơ sở mầm non bạo hành trẻ em

Xác minh bảo mẫu đút cháo như 'nhồi vịt', đánh liên tiếp vào đầu trẻ để chống ói?

Xác minh bảo mẫu đút cháo như 'nhồi vịt', đánh liên tiếp vào đầu trẻ để chống ói?

Long An: Đình chỉ bảo mẫu mầm non liên tục đánh vào đầu, mặt trẻ

Long An: Đình chỉ bảo mẫu mầm non liên tục đánh vào đầu, mặt trẻ

Đình chỉ cô giáo đánh vào đầu trẻ vì không nuốt kịp ở Long An

Đình chỉ cô giáo đánh vào đầu trẻ vì không nuốt kịp ở Long An

Long An: Đình chỉ cô giáo đánh liên tiếp vào đầu trẻ để... chống ói

Long An: Đình chỉ cô giáo đánh liên tiếp vào đầu trẻ để... chống ói

Xác minh clip bảo mẫu 'nhồi nhét' cơm vào miệng trẻ

Xác minh clip bảo mẫu 'nhồi nhét' cơm vào miệng trẻ

Long An: Yêu cầu đình chỉ công việc bảo mẫu đánh bé trai

Long An: Yêu cầu đình chỉ công việc bảo mẫu đánh bé trai

Xác minh clip cô giáo mầm non đánh đập, nhồi cơm vào miệng trẻ

Xác minh clip cô giáo mầm non đánh đập, nhồi cơm vào miệng trẻ

Đình chỉ công việc cô giáo đánh vào đầu trẻ vì không nuốt kịp ở Long An

Đình chỉ công việc cô giáo đánh vào đầu trẻ vì không nuốt kịp ở Long An

Thông tin mới nhất vụ giáo viên mầm non vừa đút cơm, vừa đánh liên tiếp vào đầu bé trai