2 trong số 3 cây 'khủng' được trả lại sau 10 ngày tạm giữ

2 trong số 3 cây 'khủng' được trả lại sau 10 ngày tạm giữ

Đã xác định được nguồn gốc cây 'khủng' còn lại bị bắt ở Huế

Đã xác định được nguồn gốc cây 'khủng' còn lại bị bắt ở Huế

Xác minh hồ sơ 3 cây 'quái thú': Kiểm tra trách nhiệm Phó Chủ tịch xã 'ký bừa'

Xác minh hồ sơ 3 cây 'quái thú': Kiểm tra trách nhiệm Phó Chủ tịch xã 'ký bừa'

Vụ cây 'quái thú': Phó Chủ tịch xã nói về chữ ký của mình ở hồ sơ

Vụ cây 'quái thú': Phó Chủ tịch xã nói về chữ ký của mình ở hồ sơ

Thông tin bất nhất trong việc xác minh hồ sơ 3 cây 'quái thú'

Thông tin bất nhất trong việc xác minh hồ sơ 3 cây 'quái thú'

Bất thường hồ sơ nguồn gốc cây 'quái thú' bị vứt ở TT-Huế

Bất thường hồ sơ nguồn gốc cây 'quái thú' bị vứt ở TT-Huế

Một trong 3 bộ hồ sơ về cây cổ thụ 'khủng' bị làm giả

Một trong 3 bộ hồ sơ về cây cổ thụ 'khủng' bị làm giả

Vụ cây 'quái thú': PCT xã thừa nhận ký hồ sơ có dấu hiệu làm giả

Vụ cây 'quái thú': PCT xã thừa nhận ký hồ sơ có dấu hiệu làm giả

2 cây đa 'khủng' có nguồn gốc hợp lệ

2 cây đa 'khủng' có nguồn gốc hợp lệ

Thông tin bất ngờ về 1 cây gỗ khủng bị CSGT bắt giữ ở Thừa Thiên Huế

Thông tin bất ngờ về 1 cây gỗ khủng bị CSGT bắt giữ ở Thừa Thiên Huế