Thủy điện xả lũ mùa khô 'không' cần cảnh báo

Thủy điện xả lũ mùa khô 'không' cần cảnh báo

Khi vận hành xả nước

Khi vận hành xả nước

Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Xả lũ đúng quy trình khiến 2 thiếu nữ tử vong

Xả lũ đúng quy trình khiến 2 thiếu nữ tử vong

Thủy điện lên tiếng vụ xả nước khiến 2 thiếu nữ đuối nước

Thủy điện lên tiếng vụ xả nước khiến 2 thiếu nữ đuối nước

2 thiếu nữ bị nước cuốn tử vong vào thời điểm thủy điện xả nước

2 thiếu nữ bị nước cuốn tử vong vào thời điểm thủy điện xả nước

Đắk Lắk: Ra giữa sông hái rau rừng, hai cô gái gặp nạn thương tâm

Đắk Lắk: Ra giữa sông hái rau rừng, hai cô gái gặp nạn thương tâm

Vụ hai cô gái bị cuốn trôi: Thủy điện không cảnh báo xả nước?

Vụ hai cô gái bị cuốn trôi: Thủy điện không cảnh báo xả nước?

Thủy điện xả nước cuốn trôi hai thiếu nữ

Thủy điện xả nước cuốn trôi hai thiếu nữ

Hai chị em bị nước cuốn tử vong khi đi hái rau rừng

Hai chị em bị nước cuốn tử vong khi đi hái rau rừng

Đi chơi thác, hai thiếu nữ chết đuối thương tâm

Đi chơi thác, hai thiếu nữ chết đuối thương tâm

Ra giữa sông hái rau, hai thiếu nữ bị nước cuốn tử vong

Ra giữa sông hái rau, hai thiếu nữ bị nước cuốn tử vong

Đắk Lắk: Lội xuống sông hái rau, 2 cô gái bị nước cuốn tử vong

Đắk Lắk: Lội xuống sông hái rau, 2 cô gái bị nước cuốn tử vong

Hai cô gái bị nước cuốn tử vong khi ra giữa sông hái rau

Hai cô gái bị nước cuốn tử vong khi ra giữa sông hái rau

Thủy điện xả nước, 2 thiếu nữ tử vong trên sông Sêrêpốk

Thủy điện xả nước, 2 thiếu nữ tử vong trên sông Sêrêpốk

Nước sông Sêrêpốk lên đột ngột, 2 cô gái trẻ bị nước cuốn trôi

Nước sông Sêrêpốk lên đột ngột, 2 cô gái trẻ bị nước cuốn trôi