Cây 'quái thú' không được địa phương cho khai thác

Cây 'quái thú' không được địa phương cho khai thác

Công an Thừa Thiên Huế vào cuộc vụ 'cây khủng'

Truy nguồn gốc cây khủng vận chuyển xuyên Việt: Rối như tơ vò

Truy nguồn gốc cây khủng vận chuyển xuyên Việt: Rối như tơ vò

Xác minh hồ sơ 3 cây 'quái thú': Kiểm tra trách nhiệm Phó Chủ tịch xã 'ký bừa'

Xác minh hồ sơ 3 cây 'quái thú': Kiểm tra trách nhiệm Phó Chủ tịch xã 'ký bừa'

Vụ cây 'quái thú': Làm rõ phó chủ tịch xã ký bừa

Vụ cây 'quái thú': Làm rõ phó chủ tịch xã ký bừa

Kiểm tra trách nhiệm phó chủ tịch xã 'ký bừa' vào hồ sơ cây khủng

Kiểm tra trách nhiệm phó chủ tịch xã 'ký bừa' vào hồ sơ cây khủng

Phát hiện một hồ sơ nguồn gốc của 3 cây 'siêu khủng' bị làm giả

Phát hiện một hồ sơ nguồn gốc của 3 cây 'siêu khủng' bị làm giả

Có dấu hiệu lập hồ sơ khống nguồn gốc cây 'khủng' ở Đắk Lắk

Có dấu hiệu lập hồ sơ khống nguồn gốc cây 'khủng' ở Đắk Lắk

Hồ sơ cây 'quái thú' bị làm giả

Hồ sơ cây 'quái thú' bị làm giả

Vụ 3 cây 'quái thú' bị tạm giữ: Một trong ba bộ hồ sơ có dấu hiệu bị làm giả

Vụ 3 cây 'quái thú' bị tạm giữ: Một trong ba bộ hồ sơ có dấu hiệu bị làm giả

Hồ sơ cây 'quái thú' có dấu hiệu bị làm giả

Hồ sơ cây 'quái thú' có dấu hiệu bị làm giả