Đắk Lắk: Hai ngày xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Hai ngày xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm

Xóm nghèo tang thương lo hậu sự cho 3 bà cháu mò ốc chết đuối

Xóm nghèo tang thương lo hậu sự cho 3 bà cháu mò ốc chết đuối

3 bà cháu nhà nghèo chết thảm khi lặn lội bắt ốc giữa trưa

3 bà cháu nhà nghèo chết thảm khi lặn lội bắt ốc giữa trưa

Đắk Lắk: Ra đập bắt ốc, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Đắk Lắk: Ra đập bắt ốc, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

3 bà cháu chết đuối khi mò cua dưới đập nước

3 bà cháu chết đuối khi mò cua dưới đập nước

Đi mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

Đi mò cua, bắt ốc mưu sinh, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

Xuống hồ mò cua, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Xuống hồ mò cua, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Đắk Lắk: Đi mò ốc, 3 bà cháu đuối nước tại Hồ thủy lợi Đà Lạt

Đắk Lắk: Đi mò ốc, 3 bà cháu đuối nước tại Hồ thủy lợi Đà Lạt

Đi mò ốc, ba bà cháu đuối nước tử vong thương tâm

Đi mò ốc, ba bà cháu đuối nước tử vong thương tâm

3 bà cháu chết đuối khi đi mò cua

3 bà cháu chết đuối khi đi mò cua

Đi mò ốc về bán, 3 bà cháu đuối nước thương tâm

Đi mò ốc về bán, 3 bà cháu đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: 3 bà cháu tử vong dưới đập nước

Đắk Lắk: 3 bà cháu tử vong dưới đập nước

Đắk Lắk: Ba bà cháu tử vong thương tâm do đuối nước khi đi bắt ốc

Đắk Lắk: Ba bà cháu tử vong thương tâm do đuối nước khi đi bắt ốc

Đi mò cua dưới hồ thủy lợi, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

Đi mò cua dưới hồ thủy lợi, 3 bà cháu chết đuối thương tâm

3 bà cháu chết đuối thương tâm khi đi mò cua, bắt ốc

3 bà cháu chết đuối thương tâm khi đi mò cua, bắt ốc

Đi bắt ốc, ba người bị chết đuối thương tâm

Đi bắt ốc, ba người bị chết đuối thương tâm