Đắk Lắk: 3 người nhập viện vì ăn thịt cóc

Đắk Lắk: 3 người nhập viện vì ăn thịt cóc

Ăn thịt cóc, 3 mẹ con nhập viện do ngộ độc

Ăn thịt cóc, 3 mẹ con nhập viện do ngộ độc

Ba mẹ con bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Ba mẹ con bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Bắt cóc làm thịt ăn, 3 mẹ con bị ngộ độc suýt chết

Bắt cóc làm thịt ăn, 3 mẹ con bị ngộ độc suýt chết

Đắk Lắk: 3 chị em ruột phải nhập viện sau khi ăn thịt cóc

Đắk Lắk: 3 chị em ruột phải nhập viện sau khi ăn thịt cóc

Đắk Lắk: 3 mẹ con ngộ độc do ăn thịt cóc

Đắk Lắk: 3 mẹ con ngộ độc do ăn thịt cóc

Ba mẹ con ngộ độc khi ăn thịt cóc

Ba mẹ con ngộ độc khi ăn thịt cóc

Ba chị em bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Ba chị em bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Đắk Lắk: Ba chị em nhập viện cấp cứu vì ăn thịt cóc

Đắk Lắk: Ba chị em nhập viện cấp cứu vì ăn thịt cóc