Thanh Hóa khẩn trương sửa chữa đê kè sông Mã trong tháng 11

Thanh Hóa khẩn trương sửa chữa đê kè sông Mã trong tháng 11

Hình ảnh sạt lở nghiêm trọng chân cầu Hàm Rồng và kè hữu đê sông Mã

Hình ảnh sạt lở nghiêm trọng chân cầu Hàm Rồng và kè hữu đê sông Mã

Kè trăm tỷ lún 2m, dân không dám gần: Do thiếu cọc?

Kè trăm tỷ lún 2m, dân không dám gần: Do thiếu cọc?

Sau 20/11, sẽ tiến hành khắc phục hiện tượng sụt lún kè đê hữu sông Mã

Sau 20/11, sẽ tiến hành khắc phục hiện tượng sụt lún kè đê hữu sông Mã

Thanh Hóa: Đê kè sông Mã hơn 100 tỷ nứt toác, sụt lún sâu hơn 2m

Thanh Hóa: Đê kè sông Mã hơn 100 tỷ nứt toác, sụt lún sâu hơn 2m

Thanh Hóa: Kè sông Mã hơn 100 tỷ sạt lở trước 'miệng hà bá'

Thanh Hóa: Kè sông Mã hơn 100 tỷ sạt lở trước 'miệng hà bá'

Kè đê sông Mã sụt lún nghiêm trọng ngay chân cầu Hàm Rồng

Kè đê sông Mã sụt lún nghiêm trọng ngay chân cầu Hàm Rồng

Làm rõ trách nhiệm vụ bờ kè chục tỷ vừa sử dụng đã hư hỏng

Làm rõ trách nhiệm vụ bờ kè chục tỷ vừa sử dụng đã hư hỏng

Kè đê sông Mã hơn 100 tỷ sạt lở nghiêm trọng

Kè đê sông Mã hơn 100 tỷ sạt lở nghiêm trọng

Bờ kè chục tỉ xuống cấp nghiêm trọng sau vài năm sử dụng

Bờ kè chục tỉ xuống cấp nghiêm trọng sau vài năm sử dụng

Thanh Hóa: Kè đê hữu sông Mã sạt lở nghiêm trọng

Thanh Hóa: Kè đê hữu sông Mã sạt lở nghiêm trọng

Công trình 104 tỉ xuống cấp nghiêm trọng sau vài năm sử dụng

Công trình 104 tỉ xuống cấp nghiêm trọng sau vài năm sử dụng

Đê kè trăm tỉ nứt toác, lún sâu

Đê kè trăm tỉ nứt toác, lún sâu

Sau 5 năm, kè bên hữu sông Mã lại sạt lở nghiêm trọng

Sau 5 năm, kè bên hữu sông Mã lại sạt lở nghiêm trọng

Kè đê hữu sông Mã sạt lở nghiêm trọng

Kè đê hữu sông Mã sạt lở nghiêm trọng

Các địa phương tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp

Các địa phương tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp