Bệnh viện E lên tiếng việc Giấy khám sức khỏe được rao bán

Bệnh viện E lên tiếng việc Giấy khám sức khỏe được rao bán

Hiểm họa khi buông lỏng việc cấp giấy khám sức khỏe

Hiểm họa khi buông lỏng việc cấp giấy khám sức khỏe

Bị tố bán giấy khám sức khỏe: Bệnh viện E khẳng định thông tin hoàn toàn giả mạo

Bị tố bán giấy khám sức khỏe: Bệnh viện E khẳng định thông tin hoàn toàn giả mạo

Bệnh viện E khuyến cáo tình trạng giấy khám sức khỏe giả mạo

Bệnh viện E khuyến cáo tình trạng giấy khám sức khỏe giả mạo

BV E: Giấy khám sức khỏe bên ngoài là hoàn toàn giả mạo

BV E: Giấy khám sức khỏe bên ngoài là hoàn toàn giả mạo

Có hay không chuyện mua bán giấy khám sức khỏe ở Bệnh viện E?

Có hay không chuyện mua bán giấy khám sức khỏe ở Bệnh viện E?

Giấy khám sức khỏe Bệnh viện E được rao bán trên mạng: Chữ ký, con dấu đều là giả

Giấy khám sức khỏe Bệnh viện E được rao bán trên mạng: Chữ ký, con dấu đều là giả