Hiểu thêm về lịch sử áo dài qua 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018'

Hiểu thêm về lịch sử áo dài qua 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018'

Khám phá lịch sử áo dài trong không gian di sản văn hóa Việt

Khám phá lịch sử áo dài trong không gian di sản văn hóa Việt

Triển lãm Không gian di sản Việt Nam 2018 hứa hẹn nhiều nét đặc sắc

Triển lãm Không gian di sản Việt Nam 2018 hứa hẹn nhiều nét đặc sắc

Thưởng lãm hơn 40 hiện vật áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử với những nhân vật nổi tiếng

Thưởng lãm hơn 40 hiện vật áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử với những nhân vật nổi tiếng

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018': Cơ hội chiêm ngưỡng tinh hoa Việt

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018': Cơ hội chiêm ngưỡng tinh hoa Việt

Áo dài Việt Nam trong 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018'

Áo dài Việt Nam trong 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018'

Chuỗi hoạt động tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam

Chuỗi hoạt động tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam

Khám phá 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018' tại Hà Nội

Khám phá 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018' tại Hà Nội

Lễ hội Áo dài truyền cảm hứng 'yêu áo dài Việt Nam'

Lễ hội Áo dài truyền cảm hứng 'yêu áo dài Việt Nam'