Quảng Nam và Đà Nẵng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Quảng Nam và Đà Nẵng bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng về công tác cán bộ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng

Nhân sự mới vừa được Bộ Quốc phòng điều động

Nhân sự mới vừa được Bộ Quốc phòng điều động

Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng về công tác cán bộ

Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Bàn giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam

Bộ Quốc phòng, Viện KSND Tối cao bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 5

Đại tá Hứa Văn Tưởng giữ chức Phó Tư lênh Quân khu 5

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Bổ nhiệm hai Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 phó tư lệnh quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo mới Quân khu 1, Quân khu 5

Hai Phó Tư lệnh quân khu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 phó tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Đại tá giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1 và 5

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm hai Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cách ly công dân từ vùng dịch trở về

Thắm tình quân dân

Ban bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 4 tỉnh thành

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự 5 tỉnh thành

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Quảng Nam sắp bầu bổ sung Phó bí thư Tỉnh ủy, Bộ Xây dựng bổ nhiệm nhân sự mới

Quảng Nam giới thiệu bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt