Hơn 350 đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Sơn Tây tham gia hiến máu

Hơn 350 đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Sơn Tây tham gia hiến máu

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tri ân, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tri ân, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tích cực tham gia xây dựng Đảng

LĐLĐ thị xã Sơn Tây chú trọng quan tâm chăm lo cho người lao động

LĐLĐ thị xã Sơn Tây chú trọng quan tâm chăm lo cho người lao động

Đem lại phúc lợi cho người lao động từ chương trình ký kết với doanh nghiệp

Đem lại phúc lợi cho người lao động từ chương trình ký kết với doanh nghiệp

LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở

Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người lao động

Tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người lao động

LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phát động Tháng công nhân 2018

LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phát động Tháng công nhân 2018

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động