Phái đoàn Triều Tiên ấn tượng về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đan Phượng

Phái đoàn Triều Tiên ấn tượng về mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đan Phượng

Đoàn cấp cao Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài

Đoàn cấp cao Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài

Phó Chủ tịch Triều Tiên ấn tượng với nữ lãnh đạo hợp tác xã

Phó Chủ tịch Triều Tiên ấn tượng với nữ lãnh đạo hợp tác xã

Đoàn Triều Tiên thích thú với mô hình trồng lan công nghệ cao ở HTX Đan Hoài

Đoàn Triều Tiên thích thú với mô hình trồng lan công nghệ cao ở HTX Đan Hoài

Đoàn đại biểu Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở HTX Đan Hoài

Đoàn đại biểu Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở HTX Đan Hoài

Đoàn Đảng Lao động Triều Tiên thăm mô hình trồng lan ở HTX Đan Hoài

Đoàn Đảng Lao động Triều Tiên thăm mô hình trồng lan ở HTX Đan Hoài

Phái đoàn Triều Tiên thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội

Phái đoàn Triều Tiên thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở Hợp tác xã Đan Hoài

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở Hợp tác xã Đan Hoài

Đoàn đại biểu Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở HTX Đan Hoài

Đoàn đại biểu Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở HTX Đan Hoài

Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đến thăm tổ hợp nghiên cứu, sản xuất của Viettel

Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đến thăm tổ hợp nghiên cứu, sản xuất của Viettel

Phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài

Phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến thăm tổ hợp nghiên cứu của Viettel

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến thăm tổ hợp nghiên cứu của Viettel

Phái đoàn cấp cao Nhà nước Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Phái đoàn cấp cao Nhà nước Triều Tiên thăm Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngành nông nghiệp Hà Nội: Bước chuyển mạnh sau dồn điền đổi thửa

Ngành nông nghiệp Hà Nội: Bước chuyển mạnh sau dồn điền đổi thửa

Điểm sáng nông thôn mới: Bài cuối - Tạo đà vững chắc phát triển nông nghiệp

Điểm sáng nông thôn mới: Bài cuối - Tạo đà vững chắc phát triển nông nghiệp

Để hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả...

Để hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả...

Huyện Đan Phượng: Phát triển kinh tế xã điểm kiểu mẫu

Huyện Đan Phượng: Phát triển kinh tế xã điểm kiểu mẫu

Nông nghiệp công nghệ cao huyện Đan Phượng cần được gỡ khó

Nông nghiệp công nghệ cao huyện Đan Phượng cần được gỡ khó

Đầu tư ứng dụng khoa học vào nông nghiệp: Ít vốn, thiếu đồng bộ

Đầu tư ứng dụng khoa học vào nông nghiệp: Ít vốn, thiếu đồng bộ

'Chạy đua' cùng mục tiêu mới

'Chạy đua' cùng mục tiêu mới